Strijdvaardige belangenbehartiger

Erfpachtrechten, onteigening, planschade, de bouw van windmolens of de aanleg van zonne-energieprojecten; vaak kunt u bij dit soort projecten wel wat professionele hulp gebruiken. Er spelen meestal grote belangen en het gaat bijna altijd om veel geld.

Bij Makelaardij Schokland bewegen we ons al ruim 35 jaar in dit speelveld van (agrarische) eigenaren, gemeenten en projectontwikkelaars. We nemen u het traject dan ook graag uit handen en regelen het van A tot Z. U bent daardoor verzekerd van een professionele partner die u bijstaat aan de onderhandelingstafel. En een strijdvaardige belangenbehartiger die koste wat kost de beste prijs voor u bedingt.

Projecten die we de afgelopen jaren hebben gedaan

Makelaardij Schokland is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Europa’s grootste windmolenpark langs de Zuidermeerdijk, Westermeerdijk en Noordermeerdijk aan de rand van de Noordoostpolder.

Wij voerden voor grondeigenaren/-gebruikers onderhandelingen met windmolenexploitanten. Doel was om voor hen tot juridisch goed onderbouwde en financieel aantrekkelijke (grond-/opstal) overeenkomsten te komen.

Anderzijds werden door ons uitgebreide taxaties gedaan om de waarden te bepalen van gronden die beschikbaar worden gesteld aan het windmolenpark. En de vermogens-, inkomens- en bijkomende schades, die mogelijk een gevolg kunnen zijn van de bouw en exploitatie van het park, zijn in kaart gebracht.

Na jarenlange voorbereidingen, uitgebreide onderhandelingen en diverse procedures, is de bouw van het park in 2013 begonnen. Dat leverde in 2017 in totaal 86 windmolens op die goed zijn voor circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit. Genoeg energie voor 400.000 huishoudens.

Al vanaf het begin van het bestaan van Makelaardij Schokland, is er een nauwe verwantschap met het voormalige eiland Schokland, dat in 1995 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco werd opgenomen. Dat zie je niet alleen terug in de naam van de makelaardij, ook de expertise op het gebied van het taxeren en waarderen van (cultuur)gronden voor natuur en landbouw dragen hiertoe bij. 

Zo speelde Makelaardij Schokland een belangrijke rol als intermediair tussen landbouwers en diverse overheden toen in 2000 het Peilbesluit Schokland e.o. werd afgekondigd.

Door onderzoek, taxatie, overleg en onderhandelingen werd voor sommige landbouwers verplaatsing naar een ‘nieuw’ bedrijf gerealiseerd.

Voor en tijdens de aanleg van de Hanzelijn, een spoorweg van Lelystad via Dronten en Kampen naar Zwolle, begeleidden wij diverse agrariërs. Het traject leidde in veel gevallen tot gehele of gedeeltelijke onteigening.

Een in het oog springend onderdeel waarbij Makelaardij Schokland nauw betrokken was, is de verplaatsing en nieuwbouw van het agrarische bedrijf van de familie Mangnus in Swifterbant. Door de aanleg van de Hanzelijn kwam het grootste deel van de cultuurgrond van dit bedrijf aan de andere zijde van de spoorlijn te liggen. In onderhandeling met Prorail en de gemeente Dronten kon de familie het bestaande woon-/bedrijfserf aan de Biddingweg verkopen aan Prorail, terwijl er een bouwlocatie beschikbaar werd gesteld voor volledige nieuwbouw aan de Elandweg. De nieuwbouw ligt midden tussen de cultuurgronden, die nu allemaal aan de goede kant van het spoor achter het nieuwe woon-/bedrijfserf liggen.

Eén en ander staat prachtig beschreven en geïllustreerd in het boek Herbestemmen om slimmer samen te leven, dat door de NVM is uitgegeven en bij Makelaardij Schokland te verkrijgen is.

Voor de aanleg en verbreding van de nieuwe N50, eerst op Kampereiland en later tussen Ramspol en Ens in de Noordoostpolder, heeft Makelaardij Schokland voor meerdere agrariërs een belangrijke rol gespeeld bij de onderhandelingen met Rijkswaterstaat.

In de meeste gevallen ging het hierbij om ontpachtingen/onteigeningen en het daarbij in kaart brengen van vermogens-, inkomens- en overige schades. Maar ook compensatie en ruiling van cultuurgronden speelden hierbij een rol waarbij met instanties als gemeente, provincie en domeinen, nu RVOB (Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf), moest worden onderhandeld.

Actuele projecten

Bij al deze projecten treedt Makelaardij Schokland op als adviseur voor agrariërs die hun landbouwgrond en/of hun landbouwbedrijf beschikbaar moeten stellen voor de ontwikkelingen.