Mijn favorieten

Zonnepark Zuidermeerdijk


Zonnepark Zuidermeerdijk
Grondeigenaren en pachters van grond aan de Zuidermeerweg, hebben samen met Innogy/RWE (eigenaar van de acht Windturbines aan de Zuidermeerdijk) het initiatief opgepakt om een zonnepark te ontwikkelen langs de Zuidermeerdijk tussen Urk en de Ketelbrug. 

De locatie
Agrariërs aan de Zuidermeerdijk hebben in het verleden delen van hun kavel beschikbaar gesteld voor het Windmolenpark dat daar door Innogy/RWE is aangelegd en wordt geëxploiteerd. 
Door de aanwezigheid van deze windmolens, zijn deze percelen minder courant voor de landbouw, maar kunnen ze tussen en rondom de windmolens prima ingezet worden voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Op deze wijze wordt de grond optimaal gebruikt voor opwekking van duurzame energie, wat ook de effectieve bedrijfsvoering ten goede komt.

De initiatiefnemers
Zoals eerder gemeld zijn de grondeigenaren en pachters samen met Innogy de initiatiefnemers van dit project. Innogy, een dochter van RWE, is een ervaren producent van duurzame energie. 
Met een internationaal team van ruim 500 medewerkers ontwikkelt en realiseer Innogy duurzame projecten en bieden daarnaast ondersteuning bij de realisatie van projecten.
De initiatiefnemers hebben Makelaardij Schokland uit Nagele en Alfa Accountants & Adviseurs uit Zwolle de opdracht gegeven de ontwikkeling van het project te coördineren. 

Het plan
Het voornemen is om een zonnepark te ontwikkelen van ca. 40 MWp binnen een zoekgebied langs de gehele Zuidermeerdijk van ongeveer 35 hectare oppervlakte. Als Zonnepark Zuidermeerdijk eenmaal is aangesloten op het net, kunnen hiermee ruim 13.000 huishoudens voorzien worden van duurzaam opgewekte energie. 
Hiermee levert het beoogde zonnepark een grote bijdrage aan de ambities van de gemeente Noordoostpolder.

Informatieavond
Om de omgeving zo vroeg mogelijk over de plannen van een zonnepark te informeren, maar ook om samen met de omgeving te kijken naar de mogelijkheden om te kunnen participeren in het zonnepark, zal er een informatieavond worden gehouden op woensdag 20 november a.s. vanaf 20.00 uur in informatiecentrum
“11 Beaufort”  aan de Domineesweg nr. 11 te Nagele.
Tijdens deze avond zullen de initiatiefnemers, coördinatoren en mensen van de gemeente Noord-oostpolder aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan en uw vragen te beantwoorden, daarnaast  zal er een presentatie van het plan te zien zijn.
                                                                                                                                                                            

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Makelaardij Schokland.
M: info@makelaardijschokland.nl
T: 0527-652182