Mijn favorieten

Werelderfgoed Schokland

Al vanaf het begin van het bestaan van Makelaardij Schokland, is er een nauwe verwantschap met het voormalige eiland Schokland, dat in 1995 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco werd opgenomen.
Niet alleen de naam is hier debet aan, ook de expertise op het gebied van het taxeren en waarderen van (cultuur)gronden voor natuur en landbouw dragen hiertoe bij.
 

Peilbesluit Schokland e.o.

Zo speelde Makelaardij Schokland een belangrijke rol als intermediair tussen landbouwers en diverse overheden toen in 2000 het ‘Peilbesluit Schokland e.o.’ werd afgekondigd.
Middels onderzoek, taxatie, overleg en onderhandelingen werd bereikt dat voor enkele landbouwers door dit peilbesluit, boeren in de toekomst in dit gebied een onzekere situatie met zich mee zou kunnen brengen. Voor deze landbouwers is verplaatsing naar een ‘nieuw’ bedrijf gerealiseerd waar deze toekomst weer veilig gesteld is.
Anno 2013 is er een rapport verschenen waarin opnieuw veranderingen voor het gebied rond Schokland staan aangekondigd ter behoud van de archeologische waarden in de grond en daarmee de instandhouding van de plaatsing op de Werelderfgoedlijst. Ook deze plannen zullen voor diverse landbouwers, m.n. ten zuiden en mogelijk ten westen van Schokland, gevolgen voor de toekomst hebben.


Ervaring en expertise

De ervaring en expertise, door Makelaardij Schokland opgedaan en gebruikt n.a.v. het Peilbesluit 2000 zoals hierboven vermeld, kan voor agrariërs die nu in een zelfde situatie terecht komen, belangrijk zijn voor hun toekomst. Zowel in het geval van verplaatsing, beëindiging of verandering van een agrarisch bedrijf, is het belangrijk dat een agrariër terzijde gestaan wordt door een degelijke en ervaren deskundige.  


Uw partner in Noordoostpolder en Flevoland

Bij meerdere projecten binnen Flevoland heeft Johan van der Slikke van Makelaardij Schokland partijen terzijde gestaan om hun toekomst veilig te stellen. Wellicht kan dit ook voor u van toepassing zijn! Neem vrijblijvend contact op!