Mijn favorieten

Windmolenpark NOP

Makelaardij Schokland is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Europa’s grootste windmolenpark langs de Zuidermeerdijk, Westermeerdijk en Noordermeerdijk aan de rand van de Noordoostpolder.

Deze betrokkenheid betrof o.a. het voeren van onderhandelingen voor grondeigenaren/-gebruikers met windmolenexploitanten om voor hen te komen tot juridisch goed onderbouwde en financieel  aantrekkelijke (grond-/opstal) overeenkomsten.  Anderzijds werden door ons uitgebreide taxaties in dit gebied uitgevoerd om de waarden te bepalen van gronden die beschikbaar worden gesteld aan het windemolenpark. Maar ook is in kaart gebracht de vermogens-, inkomens- en bijkomende schaden die mogelijk een gevolg kunnen zijn van de bouw en exploitatie van het park.

Na jarenlange voorbereidingen, uitgebreide onderhandelingen en diverse procedures, is in 2013 gestart met de bouw van het park, dat na realisatie met totaal  86 windmolens goed is voor circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit. Of te wel een dagelijkse elektriciteitsproductie  goed voor 400.000 huishoudens.
Het windpark is inmiddels gereed en is in juni 2017 officieel in gebruik gesteld.