Mijn favorieten

Nagele-Schokkererf Hamerstuk!"Is dit een hamerstuk, is dat het geval?" vraagt burgemeester Harald Bouwman van de Noordoostpolder aan de gemeenteraad bij de behandeling van het bestemmingsplan Nagele-Schokkererf tijdens de Gemeenteraadsvergadering op 4 maart 2019.

Er komt geen protest uit de raadzaal, dus "dit is het geval" concludeert Bouwman. Met een ferme klap van de voorzittershamer is bestemmingsplan Nagele-Schokkererf vastgesteld, waarna Burgemeester Bouwman Nagele feliciteert met dit besluit.
Nieuwbouw appartementencomplex 't Schokkererf, een initiatief van Schokkererf BV, is hiermee weer een stap dichterbij!

Het bestemmingsplan ligt vanaf 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 ter inzage. Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend zal eventueel beroep naar verwachting niet ontvankelijk zijn, aldus Marianne Wierstra, projectleider Nagele van de gemeente Noordoostpolder.
Op 18 april 2019 kan dan het definitieve bestemmingsplan Nagele-Schokkererf als onherroepelijk worden vastgesteld.

Toparchitectuur voor een betaalbare prijs!
Info: Makelaardij Schokland T 0527-652182