Mijn favorieten

Taxaties

Om een aantal redenen kan het nodig zijn om uw (agrarische) onroerende zaken te laten taxeren.
Bijvoorbeeld bij:

  • een financieringsaanvraag t.b.v. een hypotheek
  • een overdracht naar derden of binnen de familie
  • vrijwillige of onvrijwillige vervreemding
  • boedelscheiding
  • diverse fiscale regelingen en/of vaststellingen
  • vaststellen van de waarde bij successie- en schenkingsrecht
  • waardevaststelling bij verzekering en belegging
  • het bepalen van de prijs bij verkoop

Bij elke taxatie geldt dat deze, mits goed en deskundig uitgevoerd en gerapporteerd, voor zowel de opdrachtgever van de de taxatie als de instantie die de taxatie vraagt, volledig en duidelijk inzicht geeft in de getaxeerde onroerende zaken en het doel waarvoor de taxatie heeft plaatsgevonden.
 

Beëdigd taxateur onroerend goed

Geen wonder dat er daarom door diverse instanties zoals banken, boekhoudbureaus, overheidsinstellingen etc. alleen genoegen wordt genomen met een gecertificeerde taxateur. Dit is een taxateur die d.m.v. continue scholing als aanvulling op de ruime praktijkervaring staat ingeschreven in een landelijk register.
Johan van der Slikke van Makelaardij Schokland is als beëdigd makelaar/taxateur ingeschreven in het landelijke register NRVT.  Voor u de zekerheid dat uw taxatierapport altijd serieus genomen wordt en door alle instanties wordt geaccepteerd.
 

Aansluiting bij Nederlands Woning Waarde Instituut

Makelaardij Schokland is tevens aangesloten bij het N.W.W.I. (Nederlands Woning Waarde Instituut), dit houdt in dat uw taxatierapport wordt gevalideerd door het N.W.W.I. en daardoor zonder meer door alle gerenommeerde financieringsinstellingen als leidend wordt gezien.


Voorafgaand aan een taxatie kunt u onze taxatievoorwaarden en -tarieven opvragen.
En mocht door bemiddeling van ons kantoor uw onroerende zaak binnen een jaar verkocht worden, dan zullen de taxatiekosten in mindering gebracht worden op de verkoopcourtage.

Makelaardij Schokland: deskundig, discreet en doortastend  bij taxaties!