Mijn favorieten

Hanzelijn

Voor en tijdens de aanleg van de Hanzelijn, een spoorweg van Lelystad via Dronten en Kampen naar Zwolle, is door diverse agrariërs een beroep gedaan op Makelaardij Schokland om hen in dit traject, dat in veel gevallen leidde tot gehele of gedeeltelijke onteigening, te begeleiden.

Een in het oog springend onderdeel waarbij Makelaardij Schokland nauw betrokken was, is de verplaatsing en nieuwbouw  van het agrarische woon-/bedrijfserf van de familie Mangnus te Swifterbant. Door de aanleg van de Hanzelijn kwam het grootste deel van de cultuurgrond van dit bedrijf aan de andere zijde van de spoorlijn te liggen. In onderhandeling met Prorail en de gemeente Dronten is bereikt, dat de familie Mangnus hun bestaande woon-/bedrijfserf aan de Biddingweg te Swifterbant konden verkopen aan Prorail terwijl er een bouwlocatie beschikbaar werd gesteld voor volledige nieuwbouw aan de Elandweg eveneens te Swifterbant en te midden van de cultuurgrond die nu allemaal aan de goede kant van het spoor achter het nieuwe woon-/bedrijfserf ligt.

Eén en ander staat prachtig beschreven en geïllustreerd in het boek “Herbestemmen om slimmer samen te leven”  dat door de NVM is uitgegeven en bij Makelaardij Schokland te verkrijgen is.