Mijn favorieten

Aanleg N50

Voor de aanleg en verbreding van de nieuwe N50, eerst op Kampereiland en later tussen Ramspol en Ens in de Noordoostpolder, heeft Makelaardij Schokland voor meerdere agrariërs een belangrijke rol gespeeld bij de onderhandelingen die hiervoor gevoerd moesten worden met Rijkswaterstaat.

In de meeste gevallen ging het hierbij om ontpachtingen/onteigeningen en het daarbij  in kaart brengen van vermogens-, inkomens- en overige schaden. Maar ook compensatie en ruiling van cultuurgronden speelden hierbij een rol waarbij met instanties als gemeente, provincie en domeinen, thans RVOB (Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf) onderhandeld moest worden.

In 2012 is dit project afgerond, maar wellicht dat het ooit een vervolg krijgt voor het traject Ens – Emmeloord.